Het opwekken van duurzame energie is tegenwoordig een belangrijk onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zo ook bij het project waar E-coniq in februari 2020 voor ingezet werd in opdracht van Smartics.

Langs de N225 tussen Utrecht Science Park en Wageningen werd een proef ontwikkeld om te kijken of fietspaden ook kunnen bijdragen bij het opwekken van duurzame energie. Bij dit project zijn zonnepanelen in het fietspad geïntegreerd, waarbij de opgewekte energie gebruikt wordt om het fietspad te verlichten en in de winter te verwarmen zodat gladheid tegen gegaan kan worden waardoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt en er niet meer gestrooid hoeft te worden met zout. Dit scheelt niet alleen in de kosten van het niet meer hoeven strooien maar komt ook de natuur ten goede omdat er geen zout meer op de weg en in de berm achterblijft.

Doordat de zonnepanelen in het fietspad zijn ingebouwd hoeft er geen landbouw- of natuurgrond te worden gebruikt en is er een win-win situatie gecreëerd. Door gebruik te maken van één oppervlak met verschillende doeleinden wordt het landschap niet aangetast.

E-coniq heeft voor dit project de regelkast gebouwd, de bekabeling gelegd en daarna alles op locatie aangesloten. Smartics heeft de software voor dit project geleverd.