Onze diensten en producten

Ons doel is samen een project te realiseren Ieder met eigen inbreng van specifieke expertise. Samen de schouders eronder met begrip voor de belangen en wensen van de samenwerkende partijen. E-coniq draagt zorg voor het ontwerpen en bouwen van regelkasten, het ontwerpen en aanleggen van de bijbehorende regeltechnische bekabeling en het tot in de puntjes begeleiden van uw project.

Regelkasten bouwen

Onze dienstverlening start bij het ontwerpschema en gaat tot aan het vervaardigen van de regelkast. Wij ontwerpen de regelkasten aan de hand van de door u – of door één van onze samenwerkingspartners – aangeleverde software. Het ontwerpen van de schema’s voor de regelkasten doen wij met E-plan P8. Vervolgens bouwen wij de regelkasten met producten van enkel de gerenommeerde leveranciers. Als ervaren professionals hebben wij ervaring met vrijwel alle fabricaten apparatuur. Voordat we de regelkast bij u in het bedrijf installeren, testen we de regelkast met de FAT – test in onze werkplaats. Op deze manier zijn wij en u ervan verzekerd, dat onze regelkast voor 100% getest en goedgekeurd is en werkt zoals het regelschema aangeeft.

Regeltechnische bekabeling

Nadat uw regelkast ontworpen, gebouwd en getest is, zorgt E-coniq voor de aanleg en installatie van de regeltechnische bekabeling op locatie. Hiervoor berekenen wij aan de hand van kabellijsten en tekeningen welke kabels de juiste oplossing zijn voor de installatie. Vervolgens leggen we de kabelwegen en kabelgoten aan, en trekken we de bekabeling waarmee we de regelkast verbinden met de veldcomponenten. Tenslotte voeren wij een IO-test uit om te controleren of alles naar behoren aangesloten is en functioneert.

Tijdens het gehele proces zorgen wij voor:

  • De benodigde documentatie voor kwaliteitswaarborging van uw installatie.
  • Diverse busbekabeling, BACnet, MODbus, LON, m-Bus, en gecertificeerde IP netwerken.
  • Het aanbrengen van serienummer van de na-regelingen op de plattegronden.
  • Assistentie bij inbedrijfstelling.
  • Het organiseren van een project kickoff samen met u en uw opdrachtgever.
  • Het maken en periodiek updaten van kabel- en controlelijsten voor uitvoering inclusief procescoderingen volgens uw regelkastschema’s.
  • Het verzamelen en controleren van de te monteren veldcomponenten.
  • Het doorspreken van uw ontwerp samen met onze kabel- en controlelijst alvorens we gaan starten met de uitvoering.
  • Het verzorgen van rapportages aan de hand van de voortgangscontrole op de bouw.
Het aanleggen van de regeltechnische bekabeling doen wij uiteraard conform de huidig geldende wet- en regelgeving. We houden daarbij altijd rekening met eventueel aanvullende klantspecifieke eisen. Al onze werkzaamheden voeren wij uit volgens de geldende normen, zoals NEN1010, NEN3140 en NEN-EN-IEC60204-1.
Natuurlijk zijn onze professionals VCA gecertificeerd.

Projectbegeleiding

Als ervaren technisch, professionals zorgen wij voor een optimale uitvoering en realisatie. Daarbij begeleiden wij uiteraard ook het project op het gebied van coördinatie, bewaken van de planning en de financiën en het controleren van de gemaakte afspraken. De projectbegeleiders van E-coniq zorgen er op eigen professionele wijze voor dat het project tot in de puntjes goed uitgevoerd, begeleid, opgeleverd en afgerond wordt.

Wilt u meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op!